150 Years Netherlands

Certificatie

Ideale leverancier van onafhankelijke, derde partij certificatiediensten

Ideale leverancier van onafhankelijke, derde partij certificatiediensten

Dankzij onze rijkdom aan ervaring en expertise in de scheepvaartindustrie zijn wij de ideale leverancier van certificatiediensten. We zijn bevoegd om namens verschillende vlagadministraties te handelen om te verifiëren dat uw schepen aan MARPOL, SOLAS en verwante standaarden voldoen. We kunnen ook typegoedkeuringscertificatie verstrekken voor voorkoming van zeeverontreiniging, voor afvalwaterzuivering en voor reddingsapparatuur, zonder dat daar telkens plannen voor moeten worden goedgekeurd.

Wij voeren namens ruim 60 vlagadministraties ISM-audits uit. We kunnen u helpen een veiligheidsmanagementsysteem te ontwikkelen dat aan de ISM-code voldoet. We hebben ook een praktische benadering ontwikkeld om u te helpen aan de vereisten van de ISPS-code te voldoen, door een onafhankelijke beoordelings- en certificatiedienst te bieden vanuit zes centra over de hele wereld.