150 Years Netherlands

Voorwoord Nieuwsbrief maart 2016

Dit is de eerste Lloyd's Register Nederland B.V. Nieuwsbrief van 2016 met daarin een grote variatie in onderwerpen die ons als organisatie nauw aan het hart liggen en hopelijk ook u zullen aanspreken.

float - Dick de Jong

Geachte relatie,


Dit is de eerste Lloyd's Register Nederland B.V. Nieuwsbrief van 2016 met daarin een grote variatie in onderwerpen die ons als organisatie nauw aan het hart liggen en hopelijk ook u zullen aanspreken.

Het jaar 2016 is voor "drukhoudend Nederland" het jaar waarin een aantal wezenlijke veranderingen in wet- en regelgeving hun beslag zullen krijgen. Het geactualiseerde Warenwet Besluit Druk Apparatuur (WBDA) staat op het punt gepubliceerd te worden, kort waarop ook de bijbehorende Ministeriele Regeling het licht zal zien. Via onze website zullen wij u natuurlijk op de hoogte houden van de inhoud en het gevolg van de wijzigingen ten opzichte van het nu nog van kracht zijnde Besluit en de Regeling. 

De actualisering van het Besluit en de Regeling heeft alles te maken met het van kracht worden van een aantal Europese Richtlijnen. In deze nieuwsbrief daarom aandacht voor een wijziging in de Richtlijn Drukapparatuur (2014/68/EU) die tot nu toe enigszins onderbelicht is gebleven,: de verandering in een aantal Modules.

Lloyd's Register heeft niet alleen oog voor het verleden, getuige onze inspanningen om zogenaamde historische drukapparatuur veilig in gebruik te laten zijn en het heden maar is, met het oog op de toekomst, ook nadrukkelijk actief op innovatief gebied.

Een artikel over " Additive Manufacturing " ook wel bekend onder de aanduiding " 3 - D Printing" en de noodzaak van kwaliteitscontrole en mogelijkheden met betrekking tot van certificering probeert hier duidelijkheid in te scheppen.

Ook een artikel over de toepassing en acceptatie van Phased Array voor kleine wanddikten en de rol die Lloyd's daarin speelt vindt u in deze nieuwsbrief.

Om een indruk te geven van de mogelijkheden die wij bieden met betrekking tot ondersteuning daar waar het activiteiten betreft die buiten de bekende werkterreinen van onze aanwijzingen als Notified Body voor een aantal Europese Richtlijnen en Aangewezen Keuring's Instelling voor drukapparatuur in de gebruiksfase in Nederland liggen, in deze nieuwsbrief ook aandacht voor een project uitgevoerd voor en met de firma Moog. Ons wereldomvattend netwerk stelde ons in staat om een inventarisatie te maken van de wet- en regelgeving in landen buiten de EU, daar waar het drukapparatuur betreft toegespitst op het leverprogramma van Moog.

Ik hoop dat wij u, naast voor de standaard keuringen, ook op andere gebieden van dienst kunnen zijn en deze nieuwsbrief probeert u een inzicht te geven in een aantal van de mogelijkheden.

Ik wens u veel leesplezier.

Dick de Jong

Technisch Manager