150 Years Netherlands

Eneco Warmteproductie Utrecht B.V. behaalt IvG-certificatie

06/06/2018

Lloyd’s Register feliciteert Eneco Warmteproductie Utrecht met het behalen van de IvG-status. (Inspectieafdeling van de Gebruiker). Hiermee laat het inspectieteam op deze locatie zien, dat de kennis van de installatie, de processen en de onafhankelijkheid van de inspecteurs op het juiste niveau is.

Lloyd’s Register feliciteert Eneco Warmteproductie Utrecht met het behalen van de IvG-status. (Inspectieafdeling van de Gebruiker). Hiermee laat het inspectieteam op deze locatie zien, dat de kennis van de installatie, de processen en de onafhankelijkheid van de inspecteurs op het juiste niveau is.

Eneco heeft in Utrecht warmtekrachtcentrales genaamd 'STEG' (Stoom- en Gasturbine).
Deze gasgestookte warmteproductiecentrale is goed voor het verwarmen van 50.000 huishoudens in Utrecht en Nieuwegein

Als IvG mag Eneco nu zelfstandig inspecties uitvoeren in het kader van het WBDA 2016 (Warenwetbesluit Drukapparatuur 2016). Dit omvat de verplichte, periodieke inspecties op (keurplichtige) drukapparatuur. Daarnaast mag de IVG zelfstandig reparaties beoordelen en inspecteren en termijn verlenging toepassen.

De IvG staat geheel ‘los’ van de productieorganisatie. Het is namelijk van groot belang dat het oordeel van de inspecteurs altijd onafhankelijk is. De druk vanuit productie om doelstellingen te bereiken, kan daardoor nooit van invloed zijn op het eindoordeel van de IvG. Veiligheid, onafhankelijkheid en integriteit waarborgen zijn de grootste pijlers van de inspectieafdeling.

Lloyd’s Register Nederlands BV is sinds het begin van het van kracht worden van de wetgeving die IvG ’s mogelijk maakt, de NL-CBI geweest die toezicht houdt op de IvG’s. Als toezichthouder is  Lloyd’s Register verantwoordelijk voor 100% documentcontrole en het bijwonen van 10% van alle keur-plichtige inspecties die de IvG uitvoert. Daarnaast vinden er vanuit LR jaarlijkse audits plaats om ervoor te zorgen dat de kwaliteit en onafhankelijkheid van de IvG geborgd blijft. De extra bevoegdheden geven Eneco de mogelijkheid om meer keurplicht inspecties in eigen beheer uit te voeren. Op termijn heeft Eneco de wens om meerdere locaties onder de IVG te voegen.


Foto: links onder Hans Doorn (Sr. Inspecteur Eneco), rechts boven Lauris Rosier (sales manager inspections LR), rechts onder Leo de Bruijn (Sr Inspecteur IvG Eneco).

float - Eneco