150 Years Netherlands

Inspiratiedag Asset Performance Management & Data Integrity, Quality en Compliance

05/04/2018

Hoe kunt u kosten besparen op de realisatie van veilige ‘plant life extension’ met behulp van data integriteit? Dit kan door gebruik te maken van geïntegreerde asset management en data management oplossingen op één data platform.

Hoe kunt u kosten besparen op de realisatie van veilige ‘plant life extension’ met behulp van data integriteit? Dit kan door gebruik te maken van geïntegreerde asset management en data management oplossingen op één data platform.

Tijdens deze dag worden de volgende onderwerpen met u behandeld:

 1. Ageing assets & asset data management; 

 2. Data integrity & risk based performance management; 

 3. Engineering & data management, en 

 4. Integratie van asset management & EAM solutions.

Wanneer?       24 mei en op 21 juni 2018
Voor wie?       Asset owners, Asset-, Plant-, Operational- en Maintenance managers
Locatie?         BCN Utrecht, Daltonlaan 100, 3584 BJ, Utrecht
Hoe laat?        Start om 9:00 uur, afsluiting om 16:30 uur met een borrel en een hapje
Kosten?          € 295,00 p.p.
Inschrijven? Via onze website

Inspiratiedag: 4 workshops en netwerkmogelijkheden, inclusief lunch

De workshops worden in parallelsessies verzorgd, zodat u kunt deelnemen aan alle workshops! U bepaalt zelf welke workshops voor u interessant zijn, inschrijving voor de workshops vindt plaats bij aankomst.
Tijdens de inspiratiedag is er tussen de workshop sessies ruim gelegenheid om te netwerken met uw vakgenoten en LR professionals.

Aanleiding voor organisatie van deze inspiratiedag

Met de komst van Industrie 4.0 is de verwachting dat asset en proces gegevens verder digitaliseren en dat hierop betere en zelfs voorspellende beslissingen genomen kunnen worden.
Beslissingen die kunnen leiden tot realisatie van optimale beschikbaarheid en kostenbesparingen (zoals bij SOT’s, Shut Downs, Outages en Turn Arounds), het voorkomen van veiligheids- en milieu incidenten (zoals gevaarlijke situaties of gevolgen van ongelukken, branden en lekken) en reputatieschade.
Om dit te kunnen realiseren zal de hiervoor benodigde data betrouwbaar, beschikbaar, kwalitatief, actueel en integer moeten zijn op alle niveaus in de organisatie.
Met deze dag willen wij u inspireren om hiermee aan de slag te gaan en zo:

 • uw verouderende (‘ageing’) assets compliant en integer te krijgen en te houden, 
 • de toenemende complexiteit en veranderingen van processen verantwoord te blijven managen, 
 • de asset- en proces data integraal beschikbaar en actueel te houden (het voorkomen van dataerosie), 
 • de beschikbare en verworven data, kennis en ervaringen van uw asset en processen beter te beheersen, en dus

Kunt u door integere data integraal te gebruiken minder kosten en betere performances te realiseren, en zo meer waarde creëren bij ‘plant life extension’.

Workshops tijdens deze inspiratiedag

Het doel van de workshops is om u te informeren en interactief kennis te delen over de mogelijkheden die asset data management en assetmanagement integratie in ERP systemen kunnen bieden voor uw investerings- en operationele plannen.
De workshops gaan zodoende in op de volgende vraagstukken: 

 • Wat zijn de mogelijkheden om verouderende (‘ageing’) assets met data compliant te managen, en proactief haar beschikbaarheid te verbeteren? 
 • Wat wordt er bedoeld met de integriteit en kwaliteit van data, en wat kan dit betekenen voor een risico gebaseerde performance aanpak voor assets? 
 • Wat zijn de mogelijkheden van design & engineering data management voor, tijdens en na de ‘handover’, en hoe u mutaties (‘change’) binnen uw eigen EAM systeem kunt managen? 
 • Wat zijn de mogelijkheden en resultaten wanneer je een Asset Managementsysteem (EAM) integreert met je huidige ERP besturingssysteem?

Tevens willen wij u informeren over de integrale oplossingen die Lloyd’s Register Asset Integrity Services, Dimensys Process & IT Consulting en Hexagon PPM u hiervoor kunnen bieden.
De workshops worden verzorgd door professionals van Lloyd’s Register, Dimensys Process & IT Consulting en Hexagon PPM. Lees hieronder verder voor meer informatie over de inhoud van de workshops en de mogelijkheid voor contact.  

Workshop 1: Ageing Assets & Asset Data Management (LR en Dimensys) 

Tijdens deze workshop gaan we in op de mogelijkheden om verouderende assets met data compliant te managen, en proactief haar beschikbaarheid te verbeteren.
Onderwerpen die aan bod komen zijn: 

 • Hoe kan ik met data management mijn ‘ageing’ assets compliant houden? 
 • Wat is de ‘alignment’ van data management met asset management conform de ISO 55001? 
 • Hoe kan ik mijn data gebruiken voor verbetering van de beschikbaarheid van mijn assets? 
 • Wat betekent het wanneer we data met de value chain gaan delen in de cloud?

Workshop 2: Data integrity & risk based performance management (LR) 

Hierbij gaan we in op de integriteit en kwaliteit van data, en wat dit kan betekenen voor een risico gebaseerde performance aanpak voor assets (en processen).
Onderwerpen die aan bod komen zijn: 

 • Wat verstaan we onder Risk Based Performance asset management? 
 • Waarom is data integrity belangrijk voor asset performances? 
 • Wat verstaan we onder data quality, en hoe kan je dit managen? 
 • Behandeling van een case study uit de praktijk.

Workshop 3: Engineering & Data Management (Hexagon) 

Hierin gaan we in op de mogelijkheden design & engineering data management voor, tijdens en na de ‘handover’, en hoe u mutaties hierin kunt managen binnen uw eigen EAM systeem.
Onderwerpen die aan bod komen zijn: 

 • Wat zijn de mogelijkheden van design & engineering data management? 
 • Waarom is er aandacht voor data erosie en wat zijn de gevolgen hiervan? 
 • Hoe zou je dit kunnen aanpakken en borgen binnen de life-cycle van assets? 
 • Wat voor oplossingen zijn er hiervoor binnen de huidige ERP en EAM systemen?

Workshop 4: Integratie van Assetmanagement en EAM solutions (Dimensys)

Hierin gaan we in op de mogelijkheden en resultaten wanneer je een Asset Managementsysteem (EAM) integreert met je huidige ERP besturingssysteem.
Onderwerpen die aan bod komen zijn: 

 • Wat kunt u met Smart Asset Management en voorspellende data analyses? 
 • Wat betekent dit voor bestaande asset en data management systemen? 
 • Wat zijn belangrijke voorwaarden voor het kunnen integreren van een assetmanagementsysteem in uw ERP besturingssysteem? 
 • Behandeling van een case study uit de praktijk. 

Contact
Indien u vragen heeft over de inspiratiedag, of het bijwonen ervan, dan kunt u contact opnemen met onderstaande accountmanagers.

Ton Wessels (Lloyd’s Register)     | Sander Terpstra (Dimensys)  |  James Tauladan (Hexagon)
 ton.wessels@lr.org                      sander.terpstra@dimensys.nl      james.tauladan@hexagon.com 

Website              Tel: +31 (0)10 201 84 25