150 Years Netherlands

Verhoog kennis over veroudering en levensduurverlenging van uw assets door gebruik te maken van RBI methodologie en geïntegreerde EAM oplossingen

02/11/2017

Veel bedrijven gebruiken een Enterprise Asset Management (EAM) systeem, zoals IBM Maximo of SAP, om de performances te managen van fysieke installaties (assets) gedurende de gehele levenscyclus van deze assets. Toepassing van risico gebaseerde inspectie (RBI) methodologie en technologie kan hierbij voorzien in een rationele, op engineering gebaseerde, basis voor het voorspellen van de resterende levensduur welke tevens voldoet aan wetgeving, standaarden en eisen van het bedrijf.

Veel bedrijven gebruiken een Enterprise Asset Management (EAM) systeem, zoals IBM Maximo of SAP, om de performances te managen van fysieke installaties (assets) gedurende de gehele levenscyclus van deze assets. Toepassing van risico gebaseerde inspectie (RBI) methodologie en technologie kan hierbij voorzien in een rationele, op engineering gebaseerde, basis voor het voorspellen van de resterende

float - ais

Veroudering (‘ageing’) en levensduurverlenging van assets

Bij veel assets die de originele berekende levensduur van hun ontwerp overschrijden is er een behoefte om de haalbaarheid en bruikbaarheid voor langer gebruik ervan vast te stellen en de aanpak van asset integriteit management (AIM) te evalueren om zich zeker te stellen van adequaat management van verouderende fabrieken en uitrustingen. 

Voor de verlenging van levensduur worden data integriteit, het bekend zijn met degradatie mechanismen, waarschijnlijkheid analyse, gevolganalyse en inspectie historie meegenomen in het inspectie plan. Een groot aantal voordelen kunnen worden bereikt door  een robuust asset assessment methodologie (waarin de conditie van de asset wordt bepaald) te integreren in een EAM met tools voor het maken van beslissingen, zoals Risk Based Inspection (RBI), Reliability Centred Maintenance (RCM) en Root Cause Analysis (RCA), Inspectie Management (als applicaties). 

Risk Based Inspection (RBI) en levensduurverlenging

Waarde kan gecreëerd worden door het vergroten van de veiligheid en reduceren van kosten die gepaard gaan met de inspectie - en onderhoud activiteiten van de assets of fabrieken en kan tevens de inzetbaarheid vergroten door het voorkomen van fouten bij het optimaliseren van de werkzaamheden.

In een operationele asset of fabriek is een relatief groot percentage van het faalrisico gerelateerd aan een klein percentage items van de uitrusting. RBI stelt de risico’s vast voor de in de productie gebruikte uitrustingen, door gebruik te maken van een Criticality Rating proces, waarbij de waarschijnlijkheid en de gevolgen van falen gecombineerd worden. De voorgestelde Criticality Rating (dit betreft een semi kwantitatieve benadering) levert een goede balans op tussen een eenvoudige implementatie met een minimum aan benodigde data en een doeltreffende opbouw van de onderdelen die geëvalueerd moeten worden. 

Het implementeren van een in de praktijk bewezen levensduur verlenging onderzoek, waarbij een RBI methodologie gebruikt is, maakt een duurzaam- en continuverbetering proces (‘best practices’) mogelijk voor verouderende assets en fabrieken. Het helpt het algemeen risico van een asset of fabriek te managen en de integriteit en betrouwbaarheid te verbeteren, door te beschikken over kennis van de huidige en toekomstige condities van constructies, systemen en componenten en hoe deze verandert met de tijd. Data uit de praktijk laat zien dat het falen van uitrustingen en componenten met tenminste 75% afneemt binnen de design- en de werkelijke operationele fase. Ook wel “Integrity Operating Window’s” genoemd (IOW’s). 

Hoe kan dit u helpen?

Integratie van dit type functies (tools) in een EAM kan de basis functionaliteit complementeren en verbeteren en daarmee voorzien in een optimale asset strategie en veilige levensduurverlenging van assets. Dit maakt het mogelijk gestelde asset doelstellingen te realiseren zoals het verbeteren van inzetbaarheid, het verlengen van de levensduur, het zichtbaar maken van onderhoud en het reduceren van kosten tijdens uitvoering van bestaande EAM investeringen, functionaliteiten en processen.

Lloyd's Register kan u helpen de doelen voor uw verouderende assets te realiseren en meer waarde te creëren door het reduceren van downtime, verlies als gevolg van stagnering, inspectie - en onderhoud kosten, operatie risico’s en het voorkomen van veiligheid - en compliance schendingen voor uw bedrijf. 

Voor meer informatie over veroudering, assetmanagement of onze services m.b.t. het creëren van integriteit en waarde voor uw assets, kunt u contact opnemen met Lloyds Register Asset Integrity Services : T 010-201 8425, of per mail via ton.wessels@lr.org.