150 Years Netherlands

Hoe kunt u de veroudering van proces installaties beheersbaar maken en tegelijkertijd het aantal inspecties beperken?

22/05/2017

Veroudering (‘ageing’) gaat niet alleen over hoe oud een installatie is, maar vooral over wat je weet over de conditie ervan en hoe deze veranderd in de tijd. Veroudering van installaties is het effect waarbij een component lijdt aan een of meer vormen van materiaal degradatie en beschadiging. Hierdoor neemt de kans op falen met het verloop van de tijd toe.

Veroudering (‘ageing’) gaat niet alleen over hoe oud een installatie is, maar vooral over wat je weet over de conditie ervan en hoe deze veranderd in de tijd. Veroudering van installaties is het effect waarbij een component lijdt aan een of meer vormen van materiaal degradatie en beschadiging. Hierdoor neemt de kans op falen met het verloop van de tijd toe.

Uit studies blijkt dat 60% van grote incidenten plaatsvonden als gevolg van technische integriteit, waarvan 50% veroudering als belangrijke (mede-)oorzaak had. Management van veroudering van installaties bestaat uit enkele belangrijke aandachtpunten: degradatie van materialen, verouderde technieken en/of aanwezige organisatorische kennis (van veranderingen zoals wet & regelgeving). 

Belangrijkste lessen

De belangrijkste lessen die men heeft geleerd uit de analyses van oorzaken voor incidenten zijn:

 • dat de inspectie en onderhoudsregimes voor verbetering vatbaar zijn; 
 • dat de risico-inventarisatie voor schademechanismen verder uitgebreid moet worden;
 • dat de onderhoudsprocedures met meer inzichten beter uitgevoerd kunnen worden;
 • dat de aanwezige kennis over functionaliteiten en noodzaken van mechanismen (zoals bijvoorbeeld kleppen) in installaties op noodzakelijk niveau gebracht moet worden;
 • dat men benodigde kennis kan bewaken gedurende iedere fase van de lifecycle door de kennis van de historie van de installatie te borgen (en niet laat wegvloeien), en
 • dat hiermee de risico’s en/of condities van de installaties voor de volgende turnaround bepaald kunnen worden.

Als men veroudering bekijkt vanuit de context van Asset Management dan draait het hierbij vooral om Asset Integrity (compliancy/safety/health/ environment), Asset Performance (technical), Asset Functionality (uses) en Asset Costs (economic). 

Deze kan men bewaken en optimaliseren middels implementatie van een assetmanagementsysteem en -software, waarin beleid, identificatie, inventarisatie, monitoring, evaluatie, maatregelen en kosten van inspecties en onderhoud bewaakt en verbeterd kunnen worden gedurende alle fases van de ‘lifecycle’ van de assets.

Bij productie intensieve bedrijven zal naar verwachting de komende jaren een verdere ontwikkeling plaatsvinden om verouderingsaspecten herkenbaar in hun (veiligheids-) managementsysteem op te nemen. Het is de verwachting dat men hierbij meer en meer een geïntegreerd Risk-Based Inspectie en Reliability Centred Maintenance software zal gaan gebruiken die aansluit op bestaande (asset) management- en Enterprise Asset Management (EAM) Systemen.

De risk based aanpak van inspecties door LR

De Asset Integrity aanpak voor processen die Lloyd’s Register heeft ontwikkeld, nemen de schade mechanismen (die veroudering met zich meebrengt) mee en doorloopt de volgende stappen op diverse niveau’s:

float - risk based inspectie aanpak1

 • Collectie van data: inclusief design data, operating data, het verwachte toekomstbeeld en de inspectie historie
 • Het in kaart brengen van de schademechanismen
 • Het vaststellen van de consequentie factoren
 • Keuze van te gebruiken methodiek: kwantitatief, semi-kwantitatief of kwalitatief
 • Doen van aanbeveling, inclusief nieuwe inspectie methodologie
 • Frequentie inspecties baseren wij op uw doorslaggevende KPI’s (en risico’s):
float - risk based inspectie aanpak2

Meer info over de risk-based aanpak van LR?

Onze aanpak zorgt ervoor dat risico’s helder in kaart worden gebracht en dat deze samen met kosten gereduceerd kunnen worden middels een risk-based inspectieplan. 

Om tot een passende aanpak te komen voor uw assets kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij kunnen u in 4 stappen ondersteunen bij het beheersbaar (m.b.t. risico’s en kosten) verlengen van de levensduur (lifecycle) en integriteit van uw assets.  

Voor meer informatie over veroudering, assetmanagement of onze services m.b.t. het creëren van integriteit en waarde voor uw assets, kunt u contact opnemen met Lloyds Register Asset Integrity Services : T 010 201 8425, of per mail via ton.wessels@lr.org.