150 Years Netherlands

15 jaar na dato: misvattingen Pipestress in de PED

28/08/2014

De doelstelling van PED is een geharmoniseerde wetgeving te creëren in alle EU landen m.b.t. ontwerp, fabricage en beoordeling van drukapparatuur. Dit jubileum was voor Lloyds Register Nederland aanleiding voor een nader onderzoek, met als doel inzicht te krijgen in het succes van de implementatie van de PED wetgeving in Nederland.

De doelstelling van PED is een geharmoniseerde wetgeving te creëren in alle EU landen m.b.t. ontwerp, fabricage en beoordeling van drukapparatuur. Dit jubileum was voor Lloyds Register Nederland aanleiding voor een nader onderzoek, met als doel inzicht te krijgen in het succes van de implementatie van de PED wetgeving in Nederland.

Het onderzoek

Aan de hand van het aantal en soort vragen die Lloyd’s Register medewerkers van de beoordelingsafdelingen (Surveyors  van Design Appraisal Pressure Equipment) ontvangen, blijkt  dat de implementatie van PED niet overal succesvol is verlopen.

Het aantal vragen over de interpretatie van de wetten die onze klanten in het begin (1999-2002) regelmatig stelden is in de loop van de jaren niet significant gezakt. Dit resultaat is niet als een verrassing ervaren aangezien de aard van de PED wetgeving t.a.v. ontwerp, uitvoering en verantwoordelijkheden bepaald niet naadloos op de Stoomwet aansluit, welke nog nog vers in het geheugen bij de meeste Nederlandse fabrikanten ligt.

Ook blijkt uit het onderzoek dat de hoeveelheid vragen die onze Surveyors van Design Appraisal  Pipe Stress nog steeds, 15 jaar na de introductie, over PED onderwerpen krijgen, nog steeds opmerkelijk hoog is. De vragen variëren van de essentiële PED vragen als: “moet ik een pipe stress berekening van PED III leiding door NoBo laten keuren?“  tot vragen waarvan het antwoord niet direct in de PED te vinden is, zoals “welke leidingen moeten we conform PED berekenen?”.
De conclusie is dan ook dat in grote delen van onze industriële sector onduidelijkheid bestaat over de eisen die de PED stelt m.b.t. Pipe Stress berekeningen en interpretaties die hier gemaakt dienen te worden.

Misvattingen en interpretaties

Een typische moeilijkheid is dat in de PED, in vergelijking tot de Stoomwet/Stoombesluit de fabrikant een totaal andere rol speelt.
De PED is middels bijlage 1 heel duidelijk in het verplicht stellen tot het maken van een risico analyse door de fabrikant en geeft zelfs aan welke risico’s beschouwd dienen te worden.
Het is echter de fabrikant die de analyse maakt en niet de wetgever die oplegt wat inhoudelijk te doen.  Het is de verantwoordelijkheid van de fabrikant zelf om deze risico’s correct te beoordelen. Deze wettelijke ‘flexibiliteit’ leidt tot veel (mis)interpretaties van de fabrikanten.

Kennisdelen? Alstublieft!

Om meer duidelijkheid te creëren in deze problematiek organiseert Lloyds Register Nederland verschillende activiteiten zoals een introductietraining “Piping en Pipestress” voor diegenen die betrokken zijn bij verkoop, inkoop, installatie, gebruik, engineering, onderhoud en modificaties van drukapparatuur en pijpleidingen. Meer informatie over deze training, klik hier.

float - pipestress page

Ook zal er voor de ‘gevorderde’ piping ingenieurs op 29 september 2016 een seminar “PED  and Pipe Stress” georganiseerd worden, waarin onder andere de volgende Pipe Stress aspecten toegelicht zullen worden:

 

- Welke leidingen dienen conform PED berekend te worden
- Welke leidingen dienen conform verschillende Piping Design Codes berekend te worden
- Wat is “vereenvoudigde” en wat “visuele” berekening methode
- Moeten we aan SEP leidingen rekenen
- Welke piping risico’s moeten we in Risico Analyse meenemen
- Lloyds Register’s  advies betreffende Third Party betrokkenheid

Lokatie seminar : BCN, Barbizonlaan 25, 2908 MB Capelle a/d IJssel

Tijd: 13.00 - 15.30 uur

Kosten: € 95,- per persoon

Wilt u verzekerd zijn van een plek voor de seminar, stuur ons dan snel een email naar Training-energy.nl@lr.org.