150 Years Netherlands

RBMI - Reliability Based Mechanical Integrity

RBMI beheer(s)t elke stap van risico gedreven inspectie-, en onderhoudsprogramma's en is ontwikkeld voor alle gangbare toestel types.

RBMI beheer(s)t elke stap van risico gedreven inspectie-, en onderhoudsprogramma's en is ontwikkeld voor alle gangbare toestel types.

RBMI-software wordt toegepast in o.a. upstream-, downstream- en energiesectoren.float - RBMI page

RBMI is een volledig geïntegreerd Risk Based Inspectie (RBI) softwarepakket voor upstream-, downstream- en energiesectoren. De toestel types omvatten drukvaten, leidingwerk, opslagtanks, warmtewisselaars (inclusief bundels), veiligheden, pijpleidingen, rotating en instrumentatie.

API-conformiteit

RBMI voldoet aan alle eisen van de Recommended Practices van API 580, inclusief inspectiegegevensbeheer. RBMI voldoet eveneens aan de eisen van de nieuwste API-Normen 510 en 570.

RBMI-kenmerken:

• Database bevat een volledige verzameling van benodigde data specifiek voor elk type toestel in uw bedrijf.
• Een geïntegreerde calculator die de waarschijnlijkheid en de gevolgen van falen van elk toestel berekent.
• Een inspectieplanner die automatisch inspectie adviezen genereert.
• Datastructuur: gebruikers kunnen eenvoudig navigeren in RBMI. Voor elk type toestel en voor de belangrijkste onderdelen, zoals huis, keerkast en bundel van buizenwarmtewisselaars, zijn kant-en-klare datasheets beschikbaar. Deze datasheets tonen tevens een beknopte samenvatting van de risicoanalyse.
• Links naar externe bestanden: eenvoudige toegang tot documenten, foto's (inclusief gescande documenten), video's en tekeningen. Bestanden kunnen gelinkt worden op toestel niveau maar ook aan een specifiek inspectierapport.
• Calculator voor criticaliteit: voert risicoanalyses uit voor elk type toestel of onderdeel dat wordt beoordeeld. De calculator haalt automatisch gegevens op uit de datasheets tijdens de risicoanalyse. De calculator genereerd zowel de waarschijnlijkheid als de gevolgen van falen. Ook stelt het de inspectie prioriteit categorieën vast.
• Technische evaluaties ter ondersteuning van de risico-evaluaties, waaronder:
• Informatieverwerving voor RBI-analyses.
• Corrosie-studies die de combinatie van constructiematerialen en procesomstandigheden waarbij schade aan toestellen kan ontstaan in kaart brengen.
• Identificeren van schademechanismen en kritieke procesvariabelen.
• Samenvatting van de bevindingen van eerdere inspecties.
• Inspectieplanning: evalueert toesteltype en faalmechanismen om een aanbevolen inspectieplan te kunnen genereren. De software houdt automatisch bij op welke datum inspecties plaats dienen te vinden en geeft hiervoor meldingen.
• Inspectiedocumentatie: er worden verschillende typen modules ter beschikking gesteld. De inspectieresultaten worden gebruikt voor het updaten van de risicoanalyse, die vervolgens weer wordt gebruikt om een vernieuwd inspectieplan op te stellen.
• Beveiliging: rolspecifiek beheer en de mogelijkheid om alle gebruikersacties te controleren.
• ERP-integratie: een CMMS-interface is beschikbaar voor synchronisatie van het toestel register en ERP "notifications". Updaten van CMMS gebeurt automatisch.
• Randapparatuur: data kan worden geüpload van diktemeters/dataloggers of PDA.
• Locatie-instellingen: het op locatie niveau kunnen instellen van inspectie strategieën, "lookups", programma-instellingen, etc. maakt het mogelijk dat de hele organisatie in één database wordt bijgehouden, maar biedt wel de mogelijkheid om elke locatie afzonderlijk aan te passen.
• Verslaglegging en KPI's: 70+ standaard rapporten voorgeprogrammeerd, gebruiker specifieke rapporten zijn eenvoudig toe te voegen.

RBMI:

• Is gecertificeerd door derden overeenkomstig API 580.
• Voert volledige RBI-beoordelingen uit volgens kwalitatieve, semi-kwantitatieve en kwantitatieve methoden.
• Berekent absolute gevolgen gebaseerd op verschillende faalscenario's, productieverlies en milieueffecten.
• Kan wat-als-analyses uitvoeren om toekomstige risico's te voorspellen.
• Historische Data Interface met vastgestelde Integrity Operating Windows (IOWs) is beschikbaar met de mogelijkheid om KPI's te rapporteren. Historische Data Interface gegevens kunnen direct aan de criticaliteit calculator gekoppeld worden.