150 Years Netherlands

Consultancy

Op basis van onze wereldwijde en jarenlange ervaring in de energy sectoren kennen wij de uitdagingen waarvoor onze klanten komen te staan. Door gericht onderzoek en intern uitwisseling van ervaring weten wij deze uitdagingen om te zetten tot concrete probleemstellingen. Op basis van deze probleemstellingen werken wij samen met de klant om te komen tot het formuleren van een economisch waardevolle oplossing.

Op basis van onze wereldwijde en jarenlange ervaring in de energy sectoren kennen wij de uitdagingen waarvoor onze klanten komen te staan. Door gericht onderzoek en intern uitwisseling van ervaring weten wij deze uitdagingen om te zetten tot concrete probleemstellingen. Op basis van deze probleemstellingen werken wij samen met de klant om te komen tot het formuleren van een economisch waardevolle oplossing.

Deze oplossing kan op verschillende niveaus liggen. Zo kunnen wij u coachen bij het implementeren van een management systeem, tot het uitvoeren van een risicoanalyse. Door te klikken op onderstaande vlakken vindt u wat onze mogelijkheden zijn op onderstaande expertisegebieden.

Asset management

Rollen

Risicomanagement

Menselijke integriteit (human factors)Installatie integriteitSysteem en proces integriteit

Performance management en verbetering

 

Asset management policy / plans / objectives

Wij kunnen u helpen met het definiëren van een asset management systeem welke aansluit bij uw behoefte. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van de PAS-55 norm of andere operational integrity managementsystemen (OIM).

Voor meer informatie over Asset management policy / plans / objectives

Rollen en organisatie

Wij kunnen u ondersteunen bij het ontwikkelen van de benodigde rollen voor een goed werkend asset managementsysteem: "asset owner", "asset manager" en "service provider" binnen de organisatie. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen bij het opstellen van competentie profielen en het verzorgen opleidingen op het vlak van asset management.

Voor meer informatie over Rollen en organisatie

Risicomanagement

Voor een goed werkend asset management systeem is een risicomanagement noodzakelijk. Op alle drie de integriteitsvlakken moeten risico's geïdentificeerd, geanalyseerd en geëvalueerd worden.

Voor meer informatie over Risicomanagement

Menselijke integriteit

Vaak wordt gezegd dat mensen de meest waardevolle assets zijn van een organisatie. Goed opgeleide mensen maken zelden met opzet fouten. De oorzaak van deze fouten ligt vaak in de technologie en de systemen waar ze mee moeten werken. Processen kunnen niet juist ontworpen zijn of te complex.

Voor meer informatie over Menselijke integriteit

Installatie integriteit

Onder installatie integriteit wordt verstaan dat de fysieke asset voortdurend voldoet aan de relevante wet en regelgeving en de eisen die de organisatie stelt op het gebied van van risico, performance en kosten.

Voor meer informatie over Installatie integriteit

Systeem en proces integriteit

Op operationeel niveau zijn procedures, instructies en werkomschrijvingen nodig om ervoor te zorgen dat de activiteiten effectief en efficiënt verlopen. Deze processen en procedures verschaffen de mogelijheid om door middel van indicatoren de prestaties te kunnen meten.

Voor meer informatie over Systeem en proces integriteit

Performance management en verbetering

Door het analyseren van de beschikbare data kan verbeterpotentieel geïdentificeerd worden. Verbeteringen strekken zich altijd uit over de drie integriteitsvlakken (human, asset en proces/systeem). Het is van belang om deze samenhang te identificeren en te managen.

Voor meer informatie over Performance management en verbetering