150 Years Netherlands

Meer over onafhankelijke deskundige (mijnwet)

Lees meer over de diensten op het gebied van onafhankelijke deskundige (mijnwet)

De offshore olie & gas activiteiten in het Nederlandse deel van de Noordzee worden wettelijk geregeld via de Mijnwet. Dit valt onder het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Toezicht op naleving van de eisen van de Mijnwet gebeurt door Staatstoezicht op de Mijnen (SODM). Operators van platforms op het Nederlandse plat dienen aan te tonen dat zij aan de wet voldoen.

Een belangrijke rol daarbij is weggelegd voor de onafhankelijke deskundige (independent expert). Onafhankelijke deskundigen worden door SODM erkend als deskundige partij. Meer dan 60% van de offshore platforms in het Nederlandse deel van de Noordzee is op enige wijze onderhavig aan toezicht door Lloyd’s Register. Dit betreft zowel de nieuwbouwfase als inspecties gedurende het gebruik en eventuele life time extension studies.

Onderzeese pijpleidingen zijn in Nederland vooralsnog alleen, voor wat betreft de nieuwsbouwfase en eventuele life time extension studies, onderhavig aan toezicht van een onafhankelijke deskundige waarbij Lloyd's Register meer dan 80% van de markt bedient.

De onafhankelijke deskundige heeft kort gezegd als taak de activiteiten van de (offshore) operator en haar subcontractors te beoordelen en te toetsen aan normen en industrie standaarden en daar een onafhankelijk oordeel over te vellen. De (offshore) operator gebruikt mede de bevindingen, rapporten en certificaten van de onafhankelijke deskundige om aan SODM aan te tonen dat de veiligheid en integriteit van de platforms in orde is.

De onafhankelijke deskundige geeft bij akkoord een certificaat af betreffende het ontwerp, de bouw en de plaatsing van de asset. Certificering van platformen omvat aanvullend een door de onafhankelijke deskundige goedgekeurd inspectieplan waarin jaarlijkse inspecties (cycli van vijf jaar) qua aard en omvang zijn vastgelegd. De onafhankelijke deskundige voert periodiek inspecties uit en controleert inspecties door derden. Iedere vijf jaar wordt het certificaat bij goedbevinden verlengd voor een nieuwe periode van vijf jaar, eventueel uitgebreid met nieuwe en/of strengere eisen aan de operator op het gebied van inspecties en onderhoud.

Life time extension studies
Wanneer de technische levensduur van een platform ten einde loopt, kan er eventueel levensduurverlenging (Life Time Extension; LTE) worden doorgevoerd. Daarvoor moet de operator een analyse (laten) uitvoeren waarmee aan SODM kan worden aangetoond dat het platform geschikt is om gedurende de verlengde levensduur veilig in gebruik te kunnen zijn. Ook hierbij speelt de onafhankelijke deskundige een belangrijke rol. De onafhankelijke deskundige controleert alle LTE berekeningen en analyses van de operator en voert zelf ook een aantal LTE controleberekeningen, en -analyses uit. Op basis van deze controle geeft de onafhankelijke deskundige dan een nieuw certificaat af met daarop de nieuwe einde levensduur vermeldt. Het platform blijft onderhevig aan periodieke inspecties volgens het vernieuwde inspectieplan.

Wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op voor meer informatie.