150 Years Netherlands

Persoonlijk Online Leerprogramma CE Markering

Klik hier voor meer informatie over deze training.

Slimmer leren wanneer het u uitkomt, met het adaptieve online leerprogramma


Het CE-keurmerk is de belangrijkste indicator die aangeeft dat een product aan alle Europese richtlijnen en regelgeving op het gebied van gezondheid en veiligheid voldoet. Het is in wezen een paspoort waarmee uw product in de EU op de markt mag worden geplaatst. De EU heeft in 2016 enkele programma's ingevoerd om ervoor te zorgen dat producten waarvoor een CE-keurmerk vereist is, aan alle voorschriften voldoen en veilig zijn. Daarnaast heeft de EU opgeroepen tot een strenger toezicht op de markt en strengere douanecontroles. 

Lloyd’s Register heeft een nieuwe online training ontwikkeld, als algemene inleiding tot CE-markering. Het verschil met reguliere online of E-learning cursussen zit in het feit dat elke cursist een aangepast leertraject ingaat, gebaseerd op zijn of haar kennisniveau- en behoefte.

In deze online training wordt aandacht besteed aan veel van de EG-richtlijnen waaraan industriële ondernemingen moeten voldoen, zoals de Richtlijn Drukapparatuur (PED), de Richtlijn Drukvaten van eenvoudige vorm (SPVD), de Machine Richtlijn (MD), de ATEX-richtlijn, de Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC), de Laagspannings Richtlijn (LVD) en de verordening Bouwproducten(CPR). De cursus leert de leerling de belangrijkste termen, eisen en conformiteitsmodules die bij het op de Europese markt brengen van apparatuur komen kijken.  

De voordelen:

- Verkort de trainingstijd met de helft door middel van een competentiegerichte aanpak

- Optimaliseert het behoud van kennis 

- Voorkomt frustratie van onnodige training op onderwerpen die men al onder de knie heeft

- Geschikt voor alle platforms en apparaten

- Real time content updates

Wat is het verschil tussen onze adaptieve online leerprogramma en een reguliere online training?

  • Onze adaptieve leeromgeving vraagt de cursist te antwoorden op inhoudelijke vragen. Bij iedere vraag geeft de cursist aan hoe zeker hij/zij van het antwoord is. Al deze gegevens worden geanalyseerd en gebruikt om de trainingsbehoefte van de cursist aan te passen. Op deze manier besteden cursisten minder tijd aan zaken die ze al weten en meer aan onderwerpen waar ze nog moeite mee hebben. 
  • We organiseren regelmatig sessies in ons 'virtuele klaslokaal' via webinars en ons online forum. Hier kunnen cursisten vragen stellen, op zoek gaan naar antwoorden en samenwerken met hun trainers en klasgenoten. Dit zorgt voor een dynamische leerervaring, omdat nieuwe onderwerpen of onderwerpen die vaak problemen opleveren in realtime met behulp van een chatsessie, een telefoongesprek of videoconferencing door experts kunnen worden uitgelegd. 
  • Mocht u hierna nog meer hulp nodig hebben, dan verzorgen onze experts op het gebied van Europese regelgeving en productie één-op-één technische evaluaties en studiebegeleiding.

float - Adaptive learning printscreen 3

Het resultaat?

Cursisten verhogen niet alleen hun bekwaamheid in minder tijd, maar krijgen ook meer vertrouwen in hun vaardigheden.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor iedereen in uw bedrijf die betrokken is bij het ontwerpen, ontwikkelen, fabriceren, verkopen, importeren en beheren van producten. Deze training is geschikt voor technische en niet technische medewerkers.

Deze training is beschikbaar in drie verschillende pakketten (Standard, Plus en Personalised). Klik hier voor meer informatie, prijzen en het inschrijvingsformulier.


Informatie 

LR Academy 
T +31 (0) 10 201 4212 F +31 (0) 10 201 42 11 E TRAINING-LRIS.NL@LR.ORG

CategorieAsset Management