150 Years Netherlands

Training EN 13445/EN 13445 & RToD toepasbaarheid - Open inschrijving

Klik hier voor meer informatie over deze training.

Trainingsdata: 20 maart 2019

De praktijksituatie is zo dat een groot deel van de opgestelde en in bedrijf zijnde drukapparatuur hier in Nederland ontworpen en gefabriceerd is volgens de Regels voor toestellen onder druk (RToD). Gezien het feit dat de genoemde RToD in 2005 zogenaamd is “bevroren” en daardoor niet in zijn volledigheid voldoet aan de voorwaarden van de Directive 2014/68/EU (met name de Essentiële Safety Requirements “ESR’s”) zijn aanvullende inspanningen noodzakelijk. Een aantal fabrikanten zijn daardoor overgestapt naar de Europese geharmoniseerde norm.

Middels dit awareness programma hopen wij u inzicht te verlenen in de aspecten fabricage en inspectie van de geharmoniseerde norm en u te kunnen helpen bij vraagstukken zoals:

 • Wat te doen binnen onze eigen organisatie?
 • Wat te doen indien er is gekozen voor een geharmoniseerde norm?
 • Hoe om te gaan met het aansluiten van deze nieuwe drukapparatuur op bestaande bedrijfsonderdelen?
 • Of hoe te handelen mbt een wijziging / reparaties?
 • Op basis van een aantal cases gaan wij deze aandachtspunten doornemen, waardoor keuzes in de toekomst betreffende aanschaf en onderhoud van drukapparatuur eenvoudiger zal zijn.

Onderwerpen:

 • Enkele aspecten rondom Europese / Nederlandse wetgeving met betrekking tot drukapparatuur.
 • Essentiele veiligheidseisen
 • Indeling drukapparatuur, categorie bepaling en Module keuzes
 • Geharmoniseerde normen
 • Voorschriften voor fabrikant & sub-contracting
 • Materialen
 • Fabricage & lasverbindingen
 • Warmte behandelingen
 • Reparaties, inspecties & beproevingen
 • Technische documentatie
 • Vraagstukken cq cases

Doel: Aan het einde van deze training heeft u:

 • inzicht in de algemene veiligheidseisen van Directive 2014/68/EU, WBDA & WRDA;
 • hoe deze in relatie staan met de Europese geharmoniseerde normen EN 13480 / EN 13445 en het toepassingsgebied van de delen 4 en 5;
 • inzicht in de algemene eisen en definities gekregen;
 • inzicht in de eisen die de Europese geharmoniseerde normen en Nationale regelgeving stellen aan fabricage, inspectie en het beproeven van drukapparatuur;
 • inzicht in de eisen die worden gesteld aan technische documentatie;
 • Daarnaast heeft u praktische handvaten gekregen met betrekking tot de toepasbaarheid in de gebruiksfase.

Aantal deelnemers en kosten

Voor de training zijn minimaal 5 deelnemers nodig. Het maximale aantal deelnemers is gesteld op 12. U ontvangt bij deelname een trainings map en een certificaat van deelname na afloop.Tot 10 dagen voor aanvang van de training behouden wij ons het recht voor om, bij onvoldoende deelname, de training te verzetten naar een andere datum, dan wel te annuleren. Dit laten wij de deelnemers tijdig weten.

Lokatie:          
BCN (Business Centre Nederland)
Barbizonlaan 25
2908 MB Capelle a/d IJssel  

Kosten zijn € 750,- excl. BTW, incl. locatiekosten, koffie/thee/frisdrank, lunch (bij hele dag training) en trainingsmateriaal

Informatie en reservering
LR Academy
T +31 (0) 10 201 4212 F +31 (0) 10 201 42 11 E TRAINING-LRIS.NL@LR.ORG

CategorieAsset Management

Bijlagen