150 Years Netherlands

Training EN 13480 - Open inschrijving

Klik hier voor meer informatie over deze training.

In de PED worden de verschillende essentiële veiligheidseisen waaraan een drukapparaat moet voldoen beschreven. In de geharmoniseerde Europese norm EN 13480 ‘Metalen industriële leidingsystemen’ worden deze nader uitgewerkt.

Tijdens deze training worden onderwerpen zoals ontwerpmethoden, materiaaleigenschappen, inspectie en beproeven behandeld. Opzet van de training is er op gericht dat de stof zo veel mogelijk wordt behandeld aan de hand van praktijkvoorbeelden en de actualiteit. Deze training bestaat uit 4 losse modules.
Doelgroep: De training is gericht op allen die betrokken zijn bij de inkoop, installatie, gebruik, onderhoud en modificaties van leidingsystemen (zoals engineers, fabrikanten en eindgebruikers) en de EN13480 willen hanteren.

Module 1: 

Training PED en EN 13480-1 op 5 februari 2019 van 09.30 - 15.30 uur. In deze training zullen we verder ingaan op de volgende onderwerpen:
- Europese / Nederlandse wetgeving met betrekking tot drukapparatuur
- Uitzonderingen ten aanzien van de PED
- Essentiele veiligheidseisen
- Indeling leidingsystemen, categorie bepaling en Module keuzes
- Geharmoniseerde normen
- Betrokken partijen

Doel: Aan het einde van deze training heeft u inzicht in de essentiële veiligheidseisen van de PED, hoe deze in relatie staat tot de EN 13480 reeks en het toepassingsgebied.Tevens heeft u inzicht in de algemene eisen en definities van deel 1 van de EN 13480 reeks gekregen.

Module 2: 

Training van een hele dag - EN 13480-2  op 12 maart 2019 van 09.30 - 16.00 uur.    
In deze training zullen we verder ingaan op de volgende onderwerpen:
- Materiaal eisen voor leidingen
- Speciale voorwaarden voor materiaal toepassingen
- Ontwerptemperaturen bij gelijk of meer dan 20 °C en eisen voor niet geharmoniseerde materialen
- Toepassing materiaal bij lage temperaturen en brosse breuk gedrag
- Leveringsvoorwaarden materialen

Doel: Aan het einde van deze training heeft u inzicht in de eisen die de EN 13480-2 stelt aan het materiaal en het ontwerp (met behulp van ontwerpformules), zoals o.a. geharmoniseerde materiaal normen, materiaaleigenschappen, ontwerptemperatuur, brosse breukgedrag en kruipgebied van leidingen.

Module 3: 

Training van een hele dag - EN 13480-3 op 14 maart 2019 van 09.00 - 17.00 uur.   
In deze training zullen we verder ingaan op de volgende onderwerpen: 
- Toepassingsgebied code 
- Algemene ontwerp eisen 
- Maximaal toelaatbare ontwerp spanningen voor drukleidingdelen 
- Ontwerpen m.b.v. formules 
- flexibiliteits-analyse 
- Verplichte en informatieve aanvullingen

Doel: Aan het einde van deze training heeft u inzicht in de eisen die de EN 13480-3 stelt aan de ontwerpeisen en heeft u kennis over hoe u kunt voldoen aan de eisen ten aanzien van de verschillende ontwerpmethoden zoals beschreven staan in deel 3 van de norm en hoe om te gaan met belastingen.

Module 4: 

Training van een hele dag EN 13480- 4 en 5 op 19 maart 2019 van 09.00 -17.00 uur.   
In deze training zullen we verder ingaan op de volgende onderwerpen:
- Voorschriften voor fabrikant & sub-contracting
- Materialen
- Fabricage toleranties
- Lassen (Productielasproefplaat)
- Vervormen
- Warmte behandelingen
- Reparaties
- Inspecties & beproevingen
- Technische documentatie

Doel: Na het volgen van de modules 4 en 5 van de EN 13480 heeft u inzicht gekregen in de fabricage, inspectie en het beproeven van leidingen en leidingsystemen en de eisen die worden gesteld aan technische documentatie en kalibratie. Daarnaast heeft u praktische handvatten gekregen zodat u kunt omgaan met uitbesteed werk. 

Aantal deelnemers:
Voor de training zijn minimaal 5 deelnemers nodig. Het maximale aantal deelnemers is gesteld op 12. U ontvangt bij deelname een trainings map en een certificaat van deelname na afloop. Tot 10 dagen voor aanvang van de training behouden wij ons het recht voor om, bij onvoldoende deelname, de training te verzetten naar een andere datum, dan wel te annuleren. Dit laten wij de deelnemers tijdig weten.

Lokatie en kosten:          

Module 1:

BCN (Business Centre Nederland) 
Barbizonlaan 25 
2908 MB Capelle a/d IJssel


Module 2 en 3:

BCN (Business Centre Nederland)

Daltonlaan 100

3584 BJ Utrecht


Module 4:

Novotel Brainpark Rotterdam

K.P. van de Mandelelaan 150

3062 MB Rotterdam


 

Elke module kan apart of in combinatie worden gevolgd:

De kosten voor module 1 bedragen per deelnemer € 549,--

De kosten voor module 2 bedragen per deelnemer € 695,--  

De kosten voor module 3 bedragen per deelnemer € 695,--   

De kosten voor module 4 bedragen per deelnemer € 695,--

Combinatieprijs (bij afname van alle 4 modules) betaalt u € 2379 in plaats van € 2634. 

Kosten zijn excl. BTW, incl. locatiekosten, koffie/thee/frisdrank, lunch en trainingsmateriaal 

Informatie en reservering
LR Academy
T +31 (0) 10 201 4212 F +31 (0) 10 201 42 11 E TRAINING-LRIS.NL@LR.ORG

CategorieAsset Management

Bijlagen