150 Years Netherlands

Trainingen CE markeringen - Open inschrijving

Klik hier voor meer informatie over deze training.

Met welke CE richtlijnen hebben we allemaal te maken? Wie is er verantwoordelijk voor het naleven van deze Europese richtlijnen? Hoe zit het met samenbouw en modificatie? Tijdens deze introductie worden een aantal relevante richtlijnen voor de industrie behandeld en wordt aangegeven wat de beste aanpak per richtlijn is om naleving te waarborgen. Het kunnen herkennen van het toepassingsgebied van de verschillende richtlijnen is één van de belangrijkste stappen op weg naar overeenstemming met de wetgeving.

Lloyd’s Register Nederland BV biedt 2 verschillende informatiesessies om uw kennis op het gebied van CE markering te vergroten.

Introductie-ochtend "CE markering voor de industrie" op 20 maart 2019.

Deze introductie ochtend is vooral gericht op bedrijven in de industrie die producten inkopen, gebruiken, assembleren, onderhouden en modificeren en hierbij in aanraking komen met Europese regelgeving gericht op productveiligheid, terwijl zij niet de originele fabrikant zijn. Aan bod komen de volgende Europese richtlijnen:
- Europese Verordening Bouwproducten;
- ATEX richtlijn (apparatuur in explosiegevaarlijke omgeving);
- Laagspanningsrichtlijn;
- Richtlijn Electro Magnetische Compatibiliteit;
- Richtlijn Drukaparatuur;
- Machinerichtlijn;
- Richtlijn Productaansprakelijkheid;
- Richtlijn Arbeidsmiddelen.

Introductie-ochtend "CE markering Machinerichtlijn" op 13 maart 2019.

De tweede ochtendsessie is gericht op personen die meer willen weten over de Machinerichtlijn en welke stappen men moet doorlopen om te voldoen aan de eisen die deze richtlijn stelt, het zij als fabrikant, inkoper of bij modificatie van bestaande machines door de gebruiker. Bij deze sessie komen de volgende onderwerpen aan bod:
- Stappenplan CE markering Machinerichtlijn;
- Toepassingsgebied van de richtlijn;
- Verantwoordelijke partijen, fabrikant, importeur, gebruiker;
- Essentiele eisen en geharmoniseerde normen;
- Risicobeoordeling;
- Gebruikershandleidingen;
- Technisch Constructie Dossier. 

Doelgroep:

Deze sessies zijn gericht op iedereen die betrokken is bij de fabricage, inkoop, installatie, gebruik, engineering en modificaties in de industrie.

Lokatie:

BCN (Business Centre Nederland)
Barbizonlaan 25
2908 MB Capelle a/d IJssel


Aantal deelnemers en kosten

Voor de training zijn minimaal 5 deelnemers nodig. Het maximale aantal deelnemers is gesteld op 12. 

De kosten per sessie per deelnemer bedragen € 385,-- excl. BTW, incl. koffie/thee/frisdrank en trainingsmateriaal. Combinatieprijs: bij de afname van beide sessies betaalt u € 695 in plaats van € 770 excl. BTW, incl. koffie/thee/frisdrank en trainingsmateriaal.

Een online training is tevens beschikbaar. Voor meer informatie, klik hierInformatie en reservering
LR Academy
T +31 (0) 10 201 4212 F +31 (0) 10 201 42 11 E TRAINING-LRIS.NL@LR.ORG

CategorieAsset Management

Bijlagen