150 Years Netherlands

Trainingen CE markering staalconstructies EN1090 en ISO 3834 - Open inschrijving

Klik hier voor meer informatie over deze training.

Trainingsdata 2019: 29 maart (vol) en 18 april


Een praktische vertaalslag van de EN 1090 & ISO 3834.

Tijdens deze ééndaagse training leert u hoe u de normen EN 1090 en ISO 3834 op een praktische wijze kunt "vertalen" naar uw eigen organisatie.

De EN 1090 is een norm voor producenten die bewerkingen uitvoeren op basisproducten, om staal- en/of aluminium constructiedelen te maken. Vandaar dat deze EN 1090 van grote invloed is op de werkzaamheden die worden uitgevoerd door onder andere: Opdrachtgevers, (toe)leveranciers, aannemers, toezichthouders, constructeurs, ontwerpers en ingenieursbureaus. Vanaf 1 juli 2014 dienen staal- en/of aluminiumconstructies voorzien te zijn van een CE-markering om op de markt gebracht te mogen worden. Om een CE-markering te mogen aanbrengen (wettelijk verplicht) zal de fabrikant moeten voldoen aan alle voorwaarden welke in de EN 1090-1 zijn vermeld.

Fabrication Production Control (FPC)

Om uiteindelijk een CE-markering te mogen aanbrengen moeten fabrikanten, die een bewerking uitvoeren op het basismateriaal met als resultaat een constructief onderdeel, beschikken over een FPC-certificaat. Een fabrikant kan zodoende aantonen aan de gestelde eisen te voldoen, waarna hij een CE-markering op zijn product mag aanbrengen. Tijdens het certificeren van het FPC wordt gekeken of voldaan wordt aan de gestelde kwaliteit om het gevraagde product te kunnen fabriceren en te leveren. Hieronder verstaat men de kwaliteit van de mensen, productiemiddelen en de locatie.

Alles hangt samen met de zogenaamde Executieklassen

Afhankelijk van het risico worden de onderdelen ingedeeld van Exc. 1 t/m 4. Deze zijn bedoeld om de mate van controle en beheersing aan te duiden. Om het risico te bepalen is het van belang om na te gaan in welk deel van de markt men opereert en dat is het startpunt om te bepalen hoe de zaken worden geregistreerd.

ISO 3834; 2005 “Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen”

Steeds vaker worden we voor, tijdens en na het uitvoeren van laswerkzaamheden geconfronteerd met hoge kwaliteitseisen. Lassen is een bijzonder proces, je kunt namelijk nooit voor 100% vaststellen of de gewenste sterkte aanwezig is tenzij je de lasverbinding destructief wordt onderzocht (DO). Dit laatste is natuurlijk niet de bedoeling. De ISO 3834; 2005 “Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen” is daarvoor ontwikkeld en biedt een mogelijkheid om als bewijsvoering van de vereiste kwaliteit te kunnen dienen.

Aandachtspunten zijn er genoeg om te bespreken, wij willen er graag een aantal onder de aandacht brengen zodat men een beeld krijgt hoe een en ander geregeld moet worden binnen de eigen organisatie. Ons advies is dan ook, houd het simpel, maak het niet te. Men is van plan nog steeds die producten te leveren zoals men die gisteren of vorig week/maand heeft gemaakt.

Tijdens deze ééndaagse training leert u hoe u de normen EN 1090 en ISO 3834 op een praktische wijze kunt "vertalen" naar uw eigen organisatie. De aspecten personeel, gereedschappen & machines, constructief ontwerpen en berekenen, aanvraagbeoordelingen, inspectie, lascoördinatie, etc. worden uitgebreid behandeld en met name de manier waarop u deze vorm kunt geven binnen uw organisatie. Daarnaast is er veel aandacht voor hoe het managementsysteem een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van uw organisatie.

Wat komt er o.a. aan bod?
• Inzicht verkrijgen in de EN 1090 norm
• Inzicht verkrijgen in de ISO 3834
• Geldt de EN 1090 ook voor mij en welke valkuilen bevat deze norm?
• Interpretatie van normelementen met praktische vertaling naar uw organisatie
• Wat vraagt uw opdrachtgever? 


Verder bieden wij U de gelegenheid om vragen en voorbeelden uit uw eigen organisatie mee te nemen zodat deze ter plaatse kunnen worden behandeld.

Aan het einde van de training heeft u een goed inzicht in wat de normen inhouden en hoe u deze kunt vertalen naar uw eigen organisatie.

Doelgroep:

Voor managers en medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van het Fabrication Production Control (FPC). Ook is de training geschikt voor een ieder die meer wil weten over EN1090 & ISO3834 en de praktische toepassing daarvan.

 

Aantal deelnemers, lokatie, duur en kosten
De training duurt 1 volle dag en vindt plaats in Eindhoven (oktober 2018) en Capelle a/d IJssel (maart 2019). Voor de training zijn minimaal 5 deelnemers nodig. Het maximale aantal deelnemers is gesteld op 12. 

De kosten per sessie per deelnemer bedragen € 549,-- excl. BTW, incl. koffie/thee/frisdrank, lunch en trainingsmateriaal.

Informatie en reservering
LR Academy
T +31 (0) 10 201 4212 F +31 (0) 10 201 42 11 E TRAINING-LRIS.NL@LR.ORG

CategorieAsset Management

Bijlagen