150 Years Netherlands

Trainingsaanbod 2019

Alle onderstaande trainingen kunnen uiteraard ook incompany gegeven worden. Voor inhoudelijke informatie of een prijsopgave kunt u contact opnemen met: Customer Service T 010-201 4212 E Training-lris.nl@lr.org

Introductie PED/WBDA 

Het Nederlandse WBDA en de Europese wetgeving op het gebied van drukapparatuur.
                   

Doel:

Inzicht te geven in de PED (inclusief 2014/68/EU), het Warenwet Besluit Drukapparatuur, de Keuring Voor Ingebruikneming, de gebruiksfase (herkeuring, reparaties en wijzigingen) en de mogelijkheden en verantwoordelijkheden voor u als fabrikant/gebruiker.
 
Voor wie:
Diegenen die betrokken zijn bij de verkoop, inkoop, installatie,gebruik, onderhoud aan en modificaties van drukapparatuur. Engineers, fabrikanten en eindgebruikers.

 

Eéndaagse introductietraining ASME Section VIII division 1

Training over structuur ontdekken in en werken met de code.
 
Doel:
Aan het einde van de training bent u bekend met de structuur van de ASME Section VIII div.1 en ondersteunende ASME Sections V en IX. Ook heeft u praktische aanknopingspunten om in de ASME Code Sections te zoeken. 
 
Voor wie:      
Allen die betrokken zijn en te maken hebben met vraagstukken omtrent 'ASME geconstrueerde' drukapparatuur.
 
 
 

Introductietraining ASME Section VIII division 2 parts 4 & 5 Design

Training over de ontwerpbenaderingen van de code.
 
Doel: 
Aan het einde van de training bent u bekend met de structuur van de ASME Section VIII div.1 onderdelen 4 en 5 en zult u de verschillende beschikbare ontwerpbenaderingen begrijpen zodat u aan de code kunt voldoen.
  
Voor wie:       
Allen die betrokken zijn en te maken hebben met ontwerp en berekeningen van 'ASME geconstrueerde' drukapparatuur.
 

Eéndaagse introductietraining ASME Section IX

Een all-round internationale code voor lassen.
 
Doel:                           
Aan het einde van de training bent u bekend met de structuur van de ASME BPV IX en weet u hoe u lasdocumenten kunt laten voldoen aan de eisen vanuit deze code. Ook bent u bekend met de aanvullingen die nodig zijn om tevens te voldoen aan de eisen vanuit de PED.
 
Voor wie:                      
Iedereen die te maken heeft met het opstellen en controleren van lasdocumenten volgens ASME Section IX.
 

Eéndaagse training Opslagtanks PGS-29: 2016 versie 1.1, open inschrijving

Kennis en inzicht op het gebied van inspectie- en onderhoudsmodules en ontwerp- en constructieaspecten van opslagtanks.
 
Doel:
Aan het einde van deze training weet u hoe u de integriteit van uw opslagtanks moet waarborgen en aantonen.
 
Voor wie:
De training is gericht op diegenen die betrokken zijn bij de bouw en de exploitatie van opslagtanks en diegenen die verantwoordelijk zijn voor het toezicht. Hierbij kan gedacht worden aan engineers, inspecteurs, onderhoudsmedewerkers, QA/QC- en SHE-medewerkers en toezichthouders.
  

Halve dag training Piping en Pipestress

Kennis en inzicht op het gebied van de risico afwegingen, berekeningen en eisen vanuit PED en WBDA voor pijpleidingen en pipestress.
 
Doel:
Deze introductietraining van een halve dag geeft u inzicht in de risicoafwegingen met betrekking tot pipestress in het kader van wetgeving PED, Warenwet Besluit Drukapparatuur en gebruiksfase (reparaties en wijzigingen) voor fabrikant, gebruiker en engineering.
 
 
Voor wie:
De training is gericht op diegenen betrokken zijn bij verkoop, inkoop, installatie, gebruik, engineering, onderhoud en modificaties van pijpleidingen en drukapparatuur.

Training EN13445/13480 en toepasbaarheid RToD

Kennis en inzicht op het gebied van het toepassingsgebied voor de fabricage, inspectie en gebruiksfase van de geharmoniseerde normen.
 
Doel:
Deze introductietraining van een hele dag geeft u inzicht in de algemene veiligheidseisen van Directive 2014/68/EU, WBDA & WRDA en hoe deze in relatie staan met de Europese geharmoniseerde normen EN 13480 / EN 13445, welke eisen de Europese geharmoniseerde normen en Nationale regelgeving stellen aan fabricage, inspectie en het beproeven van drukapparatuur, de technische documentatie. Daarnaast heeft u praktische handvaten gekregen met betrekking tot de toepasbaarheid in de gebruiksfase.
 
Voor wie:
De training is gericht op engineers, fabrikanten, gebruikers, inspecteurs en iedereen die wil leren met de EN 13480 / EN 13445 om te gaan.
 

EN 13480 Trainingen open inschrijving bestaande uit 4 losse modules

Kennis en inzicht in het toepassinggebied voor fabricage en het ontwerp aan de hand van de EN 13480.

Module 1: EN13480 - 1 en PED  (uitsluitend voorr deelnemers die meerdere modules afnemen van de EN-serie)

Doel:Deze training (09.30 uur - 15.30 uur) geeft u inzicht in de algemene veiligheidseisen van PED, hoe deze in relatie staat met de EN13480 reeks en het toepassingsgebied. Tevens krijgt u inzicht in de algemene eisen en definities van deel 1 van de EN 13480 reeks.

Module 2: EN 13480 - 2 

Doel: Aan het einde van deze training van een hele dag heeft u inzicht in de eisen die de EN 13480-2 stelt aan het materiaal en het ontwerp (met behulp van ontwerpformules), zoals o.a. geharmoniseerde materiaal normen, materiaaleigenschappen, ontwerptemperatuur, brosse breukgedrag en kruipgebied van leidingen.

Module 3: EN 13480 - 3   

Doel: Doel: Aan het einde van deze training van een hele dag heeft u inzicht in de eisen die de EN 13480-4 stelt aan de ontwerpeisen en heeft u kennis over hoe u kunt voldoen aan de eisen ten aanzien van de verschillende ontwerpmethoden zoals beschreven staan in deel 3 van de norm en hoe om te gaan met belastingen.

Module 4: EN 13480 - 4 & 5 

Doel: Na het volgen van de modules 4 en 5 van de EN 13480 heeft u inzicht gekregen in de fabricage, inspectie en het beproeven van leidingen en leidingsystemen en de eisen die worden gesteld aan technische documentatie en kalibratie. Daarnaast heeft u praktische handvatten gekregen zodat u kunt omgaan met uitbesteed werk.

Voor wie:

De training is gericht op allen die betrokken zijn bij de inkoop, installatie, gebruik, onderhoud en modificaties van leidingsystemen (zoals engineers, fabrikanten en eindgebruikers) en de EN13480 willen hanteren. 

De EN 13480 training kunt uw zowel apart volgen of in combinatie. In het laatste geval ontvangt u een combinatiekorting

 

Kennis en inzicht in het toepassinggebied voor fabricage en het ontwerp aan de hand van de EN 13445 .
 

Module 1: EN 13445 - 1 en PED  (uitsluitend voor deelnemers die meerdere modules afnemen van de EN-serie)

Doel:
Deze training (09.30 - 15.30 uur) geeft u inzicht in de algemene veiligheidseisen van PED, hoe deze in relatie staat met de EN 13445 reeks en het toepassingsgebied. Tevens krijgt u inzicht in de algemene eisen en definities van deel 1 van de EN 13445 reeks.
 

Module 2: EN 13445 -2

Doel:
Aan het einde van deze training heeft u inzicht in de eisen die de EN 13445-2 stelt aan het materiaal en het ontwerp (met behulp van ontwerpformules), zoals o.a. geharmoniseerde materiaal normen, materiaaleigenschappen, ontwerptemperatuur, brosse breukgedrag en kruipgebied van drukvaten.

Module 3: EN 13445 - 3  

Doel:
Aan het einde van deze training heeft u inzicht in de eisen die de EN 13445-3 stelt aan het materiaal en het ontwerp (met behulp van ontwerpformules), de ontwerpmethoden zoals deze beschreven staan in deel 3 van de norm en hoe om te gaan met belastingen.
 

Module 4: EN 13445 - 4 & 5  

Doel:
Deze training van een hele dag geeft u inzicht in de fabricage, inspectie en het beproeven van drukvaten. De training richt zich op de eisen die de norm stelt op het gebeid van fabricage, lassen, inspectie en beproeven (inclusief de beproevingsmethoden) van drukvaten tijdens en na fabricage en de eisen die worden gesteld aan technische documentatie en o.a. kalibratie. Daarnaast krijgt u praktische handvaten zodat u kunt omgaan met uitbesteed werk.
 
Voor wie:
De training(en) EN 13445 is gericht op engineers, fabrikanten, gebruikers, inspecteurs en iedereen die wil leren met de EN 13445 om te gaan.
 
De EN 13445 training kunt uw zowel apart volgen of in combinatie. In het laatste geval ontvangt u een combinatiekorting.
 
Kennis en inzicht in de wet- en regelgeving bij nieuwbouw, de gebruiksfase en bij modificaties van Box, Tank- en offshore containers
 
Module 1: Boxcontainers - 
 
Doel:
Aan het einde van deze training heeft u inzicht in de ontwikkelingen wet- en regelgeving box containers, welke normen en codes zijn vereist en veelgebruikte normen en codes (ISO 1496),  type boxcontainers (ISO 830), onderhoud (IICL), belastingen op een container (ISO 15070),  ontwerp- en constructie aspecten, regelgeving containers, materiaal en hijsmiddelen, inspectie- en testproces, valkuilen bij het ontwerp- en inspectie proces.
 
Module 2: Offshore containers - 
 
Doel:
Aan het einde van deze training bent u bekend met de ontwikkelingen wet- en regelgeving offshore containers (incl. ISO10855-1, -2 en -3), welke normen en codes zijn vereist en veelgebruikte codes (IMO MSC 860), NORSOK 002., type offshore containers, Brittle fracture/Z-testing, regelgeving offshore containers, materiaal en hijsmiddelen, inspectie- en testproces, LK/LMK (ISO 5817), Procedure periodieke inspectie offshore container (BS7072), valkuilen bij het ontwerp- en inspectie proces. 

Module 3: Tank containers - 
 
Doel:
In deze training zullen we ingaan op de volgende onderwerpen: Ontwikkelingen  wet- en regelgeving Tankcontainers, welke normen en codes zijn vereist  en veelgebruikte normen en codes (ISO 1496-3), UN Portable tanks volgens CSA B625, Tank-, road- en railcontainers, structuur van de ADR/RID, ICHCA International Safety Panel Briefing Pamphlet No 30, code omzetting van IMO Type 1 Portable Tank naar T-Code UN Portable Tank, procedure periodieke inspectie bij het ontbreken van documentatie, periodieke inspecties van bromine- en brandstoftanks, type tankcontainers (ISO 830), Onderhoud (IICL), belastingen op een container (ISO 15070), ontwerp- en constructie aspecten, regelgeving containers, materiaal en hijsmiddelen, inspectie- en testproces, valkuilen bij het ontwerp- en inspectie proces.

Voor wie:
Iedereen die betrokken is bij de exploitatie, bouw en inkoop van Box, Tank- en offshore containers zoals engineers, sales, QA medewerkers.
 
De trainingsmodules Containers kunt uw zowel apart volgen of in combinatie. In het laatste geval ontvangt u een combinatiekorting.
 
Kennis en inzicht in de wet- en regelgeving gericht op produktveiligheid.
 
Doel:
Aan het einde van de training bent u bekend met Europese richtlijnen zoals de ATEX richtlijn, laagspanningsrichtijnen, Richtlijnen Electro Magnetische Compatibiliteit, PED, Richtlijn Productaansprakelijkheid, Richtlijn Arbeidsmiddelen en Europese Verordening Bouwproducten.
 
Voor wie:
Iedereen die betrokken is bij de fabricage, inkoop, installatie, engineering en modificaties in de industrie.
 

Informatiesessie "CE markering Machinerichtlijn"

Kennis en inzicht in de wet- en regelgeving gericht op de Machinerichtlijn.
 
Doel:
Aan het einde van de training weet u welke stappen men moet doorlopen om te voldoen aan de eisen die deze richtlijn stelt, het zij als fabrikant, inkoper of bij modificatie van bestaande machines door de gebruiker.
 
Voor wie:
Iedereen die betrokken is bij de fabricage, inkoop, installatie, engineering en modificaties in de industrie.

 

Training "CE markering staalconstructies CPR/EN1090 & ISO 3834" 

Hoe u de normen EN 1090 en ISO 3834 op een praktische wijze vertaald naar uw eigen organisatie.
 
Doel:
Aan het einde van de training heeft u goed inzicht in wat de normen inhouden en hoe u deze kunt vertalen naar uw eigen organisatie. De aspecten personeel, gereedschappen en machines, constructief ontwerpen en berekenen, aanvraagbeoordelingen, inspectie, lascoördinatie etc. worden uitgebreid behandeld.
 
Voor wie:
Iedereen die betrokken is bij de implementatie van het Fabricon Production Control ( FPC) en voor een ieder die meer wil weten over de EN 1090 en ISO 3834 en de praktische toepassing daarvan.

Samenbouw van Drukapparatuur en Beveiliging

Behandelt de wettelijke vereiste ontwerpspecificaties van assemblies en druksystemen.

Doel:

Deze training is bedoeld om u inzicht te verschaffen bij het ontwerpen van Assemblies en Druksystemen. U krijgt praktische informatie om aan de wettelijke eisen te voldoen.

 Voor wie:

Allen die betrokken zijn bij de inkoop, fabricage, installatie, gebruik en modificaties van drukapparatuur. 


Alle bovenstaande trainingen en cursussen kunnen uiteraard ook ‘in company’ gegeven worden. Voor reserveringen, inhoudelijke informatie of een prijsopgave kunt u contact opnemen met:

 
LR Trainingsdesk
Telefoon:+31 (0) 10 201 4212   Email:  TRAINING-LRIS.NL@LR.ORG