150 Years Netherlands

Risicomanagement

Voor een goed werkend asset management systeem is een risicomanagement noodzakelijk. Op alle drie de integriteitsvlakken moeten risico's geïdentificeerd, geanalyseerd en geëvalueerd worden.

Voor een goed werkend asset management systeem is een risicomanagement noodzakelijk. Op alle drie de integriteitsvlakken moeten risico's geïdentificeerd, geanalyseerd en geëvalueerd worden. Een voorbeeld van een goed framework is te zien op onderstaande afbeelding:

Risicomanagement model

Risicomanagement maakt het mogelijk om voor een juiste beslissing een afweging te maken tussen performance, risico's en kosten.

Daarbij geeft het beter inzicht in de kansen voor ontwikkeling en groei, naleven van wet en regelgeving, verbeterde arbo en milieuveiligheid, het voorkomen van calamiteiten en het opstellen van noodplannen.

Maak beslissingen op basis van de afweging tussen performance, risico's en kosten


 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verschillende vormen van risicoanalyse's en methodes zijn terug te vinden onder de drie integriteitsvlakken.

Lloyd's Register Energy kan u op verschillende wijze ondersteunen in het implementeren van risicomanagement in uw organisatie. Organisaties lopen vaak tegen problemen op bij deze implementatie. Vaak worden op diverse plaatsen in de organisatie risicoanalyses uitgevoerd. Deze zijn vervolgens niet op elkaar afgestemd, er ontbreekt er een totaal overzicht en er mist een overkoepelende structuur / framework.

Voorbeeld oplossing: GAP risicomanagementsysteem tegen vastgesteld toetsingskader
Voorbeeld oplossing: Coaching risicomanagement
Voorbeeld oplossing: Opleiding risicomanagement

Uiteraard hebben onze consultants de nodige kennis over ISO 31000. Wanneer u besluit deze norm te implementeren kunnen wij u ondersteunen in heel het proces tot certificatie.