150 Years Netherlands

Installatie integriteit

Onder installatie integriteit wordt verstaan dat de fysieke asset voortdurend voldoet aan de relevante wet en regelgeving en de eisen die de organisatie stelt op het gebied van van risico, performance en kosten.

Onder installatie integriteit wordt verstaan dat de fysieke asset voortdurend voldoet aan de relevante wet en regelgeving en de eisen die de organisatie stelt op het gebied van risico, performance en kosten.

De diensten op het gebied van wet en regelgeving vallen onder Lloyd's Regiser Energy certificatie.

Om te voldoen aan de eisen van de organisatie moeten de bestaande risico's geidentificeerd, geanalyseerd en geevalueerd worden zoals in het risicomanagement systeem staan beschreven. Dit moet gedaan worden elke fase van de levenscyclus van de installatie. Een voorbeeld hiervan is het uitvoeren van een HAZOP bij wijziging van de installatie.

Lloyd's Register Energy kan u ondersteunen

Risicoanalyse
Oplossing: HAZOP
Oplossing: RAM(S) analyse
Oplossing: FMEA (proactief)
Oplossing: Proces risico beoordeling
Oplossing: Remaining life time studies

Risico controlemiddelen
Oplossing: Corrosion studies
Oplossing: RBI analyses
Oplossing: SIL analyses
Oplossing: RMC analyses

Oplossing: RCA (reactief)
Oplossing: Incident investigation