150 Years Netherlands

IBR diensten

Lloyd's Register biedt inspectiediensten aan volgens de normen van de Indian Boiler Regulations (IBR) 1950, de verordening voor stoomketels in India.

Lloyd's Register biedt inspectiediensten aan volgens de normen van de Indian Boiler Regulations (IBR) 1950, de verordening voor stoomketels in India.

 float - IBR Guide

Bij de productie van stoomketels en ketelonderdelen voor gebruik in India moeten fabrikanten en leveranciers voor alle in de productie betrokken materialen en apparatuur voldoen aan de Indian Boiler Regulations (IBR).

Omdat de  regering in India de IBR strikt handhaaft, is het niet mogelijk om materiaal of  apparatuur voor stoomketels in India in te voeren, tenzij deze vergezeld gaan van een certificaat waarop wordt bevestigd dat deze voldoen aan de normen en criteria van de Indian Boiler Regulations (IBR) 1950. Dit certificaat moet worden bekrachtigd/gestempeld door een door de  regering in India aangewezen inspectie-instantie.

Lloyd’s Register is de enige internationale 'one-stop-shop' voor IBR-diensten.

Lloyd's Register is erkend door de Central Boilers Board in India als 'bevoegde autoriteit' en 'inspectie-instantie'. Wij leveren aangemelde IBR-inspecteurs met de juiste ervaring om u te helpen te voldoen aan de IBR-criteria voor de goedkeuring van het ontwerp, de certificering van het materiaal en de inspectie tijdens de bouw. 

Tevens is Lloyd's Register de enige internationale en wereldwijde leverancier van IBR-diensten die is goedgekeurd door de  Central Boilers Board in India voor het leveren van IBR-diensten tijdens de volledige levenscyclus in India voor India. Dit betekent dat fabrikanten en investeerders in stoomketelcentrales gebruik kunnen maken van Lloyd's Register buiten en binnen India voor:
• Het goedkeuren van het ontwerp
• Materiaal  aankopen
• Fabricage van onderdelen
• Installatie op site
• Het in bedrijf stellen en het uitvoeren van periodieke in-service inspecties

Informatie over IBR 1950

De Indian Boiler Regulations (IBR) werden opgesteld in 1950 om uitvoering te geven aan sectie 28 en 29 van de Indian Boilers Act uit 1923.

De voorschriften hebben betrekking op de volgende terreinen:

• Stoomketels - inclusief aanvoerleidingen aan de drukzijde van de voedingspomp en stoomleidingen tot en met de afsluiter van de stoomafnemer en alle daaraan bevestigde fittingen en vaten.
• Stoomontvangers, -scheiders, condenspotten, verzamelkasten en vergelijkbare vaten.
• Warmtewisselaars, omzetters, verdampers en vergelijkbare vaten waarin stoom wordt opgewekt.


Understanding IBR 1950 - onze gratis informatie gids

 float - IBR Guide

In antwoord op de vele vragen die we hebben ontvangen over de Indian Boiler Regulation biedt Lloyd's Register nu een gratis informatie gids aan  over de IBR (1950). De gids is bijgewerkt met de wijzigingen per april 2015.

In deze gids vindt u informatie over:

• Het IBR-certificeringsproces
• Wat onder het toepassingsgebied van de IBR valt
• Wie IBR-certificering nodig heeft
• Uit te voeren belangrijke stappen voordat het IBR-certificeringsproces begint

Klik hier om uw gids te ontvangen.