150 Years Netherlands

Meer over nobo services

Notified body services

Meer informatie over de notified body services van Lloyd's Register

De Europese Unie (EU) heeft sinds midden jaren tachtig van de 20e eeuw een aantal richtlijnen voor product veiligheid uitgebracht volgens de “Nieuwe en Globale Aanpak”. Dit houdt in dat producten moeten voldoen aan bepaalde “Essentiële Veiligheidseisen” (ESR – Essential Safety Requirements).

De fabrikant is verplicht een risicoanalyse uit te voeren en middels een ‘Technisch Constructie Dossier’ (TCD) aan te tonen dat zijn product aan de ESR’s voldoet. En dat moet de fabrikant verklaren in een “EG-Verklaring van Overeenstemming”. Dat wordt zichtbaar gemaakt middels “CE-markering” aangebracht op het product.

Bij producten met verhoogd risico, voor bedieners of omgeving, moet de fabrikant zijn TCD en product laten beoordelen door een erkende instantie, een zogenaamde Notified Body (NoBo). Een NoBo is door de locale overheid in een lidstaat van de EU aangewezen en door de EU geregistreerd. Om aangewezen te worden moet de NoBo aantoonbaar kennis en kunde in huis hebben van de producten en een kwaliteitssysteem volgens ISO 17020 laten accrediteren. Het toezicht door de NoBo kan op verschillende manieren plaats vinden, van toezicht op het kwaliteitssysteem van de fabrikant, de zogenaamde QA-modules, tot beoordeling van het ontwerp en inspectie en keuring van het eindproduct.

Er zijn inmiddels een groot aantal richtlijnen door de EU uitgegeven voor verschillende productgroepen. Deze richtlijnen worden door de lidstaten van de EU geïmplementeerd in nationale wetgeving.

Wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op voor meer informatie.